Rassilonův brk – pravidla

  1. Požadovaným útvarem je povídka.    
  2. Požadovaný rozsah je max. 12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků s mezerami).
  3. Povídka nesmí být crossover.    
  4. Z loňska zůstává dobře osvědčené pravidlo formální úpravy. Povídka, kterou nám zašlete, musí splňovat následující jednoduché body:            
    • Povídka musí být horizontálně členěna. To znamená, že text musí být rozčleněn minimálně na odstavce.

Rassilonův brk

WHOCON žije a s ním i tradiční povídkářská soutěž Rassilonův brk! Už posedmé! Letos naši drahou soutěž nečeká mnoho změn v pravidlech, přesto ale čtěte (minimálně tedy kvůli tématu ;)).

Pravidla

Jak účastníci, tak i organizátoři si chtějí akci užít a vyvarovat se různým potížím. Proto jsme vytvořili základní pravidla, kterými je povinen se každý na WHOCONU řídit.